ICC

Skriftlig fråga 2003/04:390 av Astudillo , Luciano (s)

Astudillo , Luciano (s)

den 3 december

Fråga 2003/04:390

av Luciano Astudillo (s) till utrikesminister Laila Freivalds om ICC

Enligt flera rapporter pågår det fortfarande en våldsam konflikt i Ituriregionen i Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo). Mycket pekar på att denna konflikt kommer att bli det första fall som Luis Moreno Ocampo, åklagaren vid den nya internationella brottmålsdomstolen, ICC, kommer att ta upp. Enligt Ocampo kommer övergrepp såsom etniska massakrer, avrättningar, försvinnanden, tortyr, ritualiserad kannibalism och tvångsrekrytering av barnsoldater i Ituri sannolikt bli de saker som först kommer att prövas i domstolen. Tilläggas kan också att DR Kongo självt har ställt sig mycket positivt till att ICC tar sig an fallet. Säkerhet för vittnen, bevismaterial och utredare i konfliktområdet är dock ett stort problem för åklagaren. Ocampo har därför vänt sig till parterna till ICC:s stadga och uppmanar dem att be honom ta upp Ituri som domstolens första fall @ något som också kan ge större legitimitet till en eventuell formell juridisk undersökning. Därmed skulle man kunna undvika en segdragen process där åklagaren måste gå omvägen om förundersökningskammaren innan han börjar sin undersökning. Länder som önskar en stark domstol borde rimligen, förutom att uppmana åklagaren att initiera undersökningen, också bidra med nödvändigt stöd för att skapa den säkerhet som krävs för att en sådan undersökning ska kunna genomföras. Sveriges linje när det gäller ICC, att stödja domstolen på alla sätt, är mycket glädjande. Min fråga till utrikesministern är därför:

Kommer Sverige, oberoende av om man får någon uppmaning från åklagaren eller ej, att be ICC:s åklagare ta sig an fallet Ituri i DR Kongo?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-12-03 Anmäld: 2003-12-03 Besvarad: 2003-12-10 Svar anmält: 2003-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-12-10)