hyra av videofilmer

Skriftlig fråga 1999/2000:1268 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 2 augusti

Fråga 1999/2000:1268

av Carina Hägg (s) till kulturminister Marita Ulvskog om hyra av videofilmer

I sommar har regnet lockat till såväl boklån som till hyra av videofilmer. Vid boklån på bibliotek får man klara svar på hur låntagarnas integritet bevaras. I en videobutik måste man uppge sitt personnummer för att få hyra en film, vilka regler som gäller för registrering och hur länge uppgifterna bevaras kan man dock sällan få ett svar på. Lika lite som vi vill ha våra läsvanor kartlagda vill vi ge spridning åt våra filmvanor. Man bör även klarlägga huruvida uppgifterna kan säljas eller lämnas vidare. När detta är klarlagt bör slutligen videobutikerna åläggas att informera om detta.

År 1998 kom personuppgiftslagen som bygger på ett EG-direktiv. Enligt övergångsbestämmelserna fortsätter dock datalagen att gälla för det personregister som existerade vid ikraftträdandet. Detta gäller till den 30 september år 2001. I § 10 finns bestämmelser som sägs kunna gälla videobutikers register över hyrestagare och i § 9 talas om ändamål för vilket uppgifterna samlats in men utestänger inte en vidareförsäljning av uppgifter. Integritet kan inte heller avgränsas till marknadsföring. I DIFS 1988:2 står det att anmälan inte behövs om det gäller kundförhållande.

Min fråga till regeringen är om statsrådet Marita Ulvskog har vidtagit några åtgärder för att skydda individens integritet vid hyra av videofilm.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-02 Besvarad: 2000-08-16 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-16)