Huvudkontoret för den tilltänkta gemensamma krismyndigheten

Skriftlig fråga 2006/07:1125 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 7 maj

Fråga

2006/07:1125 Huvudkontoret för den tilltänkta gemensamma krismyndigheten

av Marie Engström (v)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

En statlig utredning föreslår att Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar slås samman till en gemensam krismyndighet. Den nya sammanslagna myndigheten föreslås få sitt huvudkontor och ledningsfunktion i Stockholm.

I Karlstad och Kristinehamn har uppgifterna mottagits med upprördhet. Förslaget att lägga det nya huvudkontoret i Stockholm innebär att den kompetens som byggts upp i Värmland inom ramen för bland annat Räddningsverkets verksamhet kan komma att äventyras. Det är också ett problem att en region som för bara ett par år sedan var föremål för åtgärder på grund av försvarsomställningen nu kan riskera att förlora viktig verksamhet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga försvarsminister Mikael Odenberg:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att, i det fall en ny gemensam krismyndighet inrättas, ledningsfunktionen eller huvudkontoret placeras i Värmland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-07 Anmäld: 2007-05-08 Besvarad: 2007-05-16 Svar anmält: 2007-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-16)