Huvudentreprenörsansvar

Skriftlig fråga 2013/14:525 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 25 mars

Fråga

2013/14:525 Huvudentreprenörsansvar

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Det är ingen hemlighet att de långa underentreprenörskedjorna är en av orsakerna till skatte- och arbetsmiljöproblem i många branscher, inte minst inom byggindustri och städning. Även stora etablerade företag anlitar underentreprenörer, som i sin tur anlitar egna underentreprenörer, och till slut är kedjan så lång att ingen längre har kontroll på skatteinbetalningar och förhållandena på arbetsplatsen. Längs med den långa kedjan försvinner också kunskap och vilja till god skattemoral, sund konkurrens, trygg arbetsmiljö och avtalsenliga villkor. I stället smyger problem som skattefusk, utnyttjande av migrerad arbetskraft och lönedumpning in i branscherna. I en del fall rör det sig om ren kriminalitet.

De seriösa företagen tvingas konkurrera med skumraskföretag som dumpar löner, struntar i skatter och säkerhet samt utnyttjar människor. I den konkurrensen vinner tyvärr ofta de ljusskygga aktörerna på grund av sina låga priser.

Jag har följande fråga:

Avser ministern att ta initiativ till ett lagstiftat huvudentreprenörsansvar för att stoppa skattefusk, skapa bättre arbetsmiljöer och hindra utnyttjande av svart arbetskraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-03-25 Anmäld: 2014-03-25 Besvarad: 2014-04-03 Svar anmält: 2014-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-03)