Huvudduk

Skriftlig fråga 2006/07:7 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 10 oktober

Fråga

2006/07:7 Huvudduk

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Nyamko Sabuni (fp)

I juni publicerades en uppmärksammad artikel av integrations- och jämställdhetsminister Sabuni, i vilken hon bland annat skrev följande:

Inför en 15-årsgräns för huvudduk.

Genom huvudduk berövas flickor sina möjligheter att utvecklas på lika villkor som sina jämnåriga. Det finns många orsaker och förklaringar till varför vissa muslimska kvinnor bär huvudduk. Men finns det något som förklarar eller legitimerar att barn, det vill säga flickor, bär huvudduk? Är det ens etiskt att barn gör det? Huvudduk används som en regleringsanordning i relationen mellan man och kvinna. Den ska dölja kvinnans behag för män, utom för hennes make samt de män hon inte kan gifta sig med, det vill säga far, bröder, svärfar, söner, styvsöner, bror- och systersöner. Profeten själv ska ha sagt att det är först när flickor kommer i puberteten som de ska dölja sig. I dag beslöjas barn redan i förskolan. För att tydliggöra en skiljelinje mellan barn och ung vuxen är det önskvärt att Sverige bestämmer vid vilken ålder det kan motiveras att barn bär huvudduk. Det naturliga är i den ålder då man anses byxmyndig, det vill säga 15 år.

När avser statsrådet att presentera en lag som innebär att en åldersgräns för rätten att bära huvudduk införs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-10-10 Anmäld: 2006-10-11 Besvarad: 2006-10-18 Svar anmält: 2006-10-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-10-18)