Hushållsnära tjänster och fakturafusk

Skriftlig fråga 2007/08:48 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 5 oktober

Fråga

2007/08:48 Hushållsnära tjänster och fakturafusk

av Peter Hultqvist (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Ett av regeringens argument när förslaget om avdragsrätt för så kallade hushållsnära tjänster presenterades var att en andel svarta jobb därmed skulle omvandlas till vita. Nu har det via en undersökning som Dagens Eko genomfört visat sig att företag i branschen friserar fakturorna för utförda tjänster så att de passar avdragsmöjligheterna. Detta innebär att avdraget utnyttjas i strid med gällande regelverk. En effekt av införandet av hushållsnära tjänster och dess regelverk är således enligt Ekots undersökning ett ökat fakturafusk.

Min fråga till finansministern:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att stävja och motverka den ovan beskrivna utvecklingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarad: 2007-10-10 Anmäld: 2007-10-16 Svar anmält: 2007-10-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-10)