Hushållsnära insamling

Skriftlig fråga 2018/19:642 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Naturvårdsverkets utkast till vägledning gällande producentansvaret för förpackningar och tidningar har fått motta stark kritik från en rad håll, bland annat Svenska förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys, inkluderande kostnader och miljönytta, som ännu inte är redovisad. Kritiken handlar bland annat om att konsekvensanalysen inte presenterats och att miljönyttan inte vägts mot kostnaderna.

Varningar höjs för att de stora investeringskostnaderna för att uppnå kraven i Naturvårdsverkets utkast till vägledning inte står i proportion till miljönyttan. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern att ge Naturvårdverket i uppdrag att genomföra en översyn med anledning av den kritik som har inkommit samt tidigarelägga konsekvensanalysen för att tydliggöra om de investeringskostnader som åläggs producenterna är proportionerliga i relation till miljönyttan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-13 Överlämnad: 2019-05-14 Anmäld: 2019-05-15 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga