Hushållsnära insamling av tidningspapper

Skriftlig fråga 2019/20:216 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

I veckan gjorde jag ett besök på NWT-huset i Karlstad. NWT-koncernen är en stor arbetsgivare i Karlstad och i hela Värmland. De är, liksom många i tidningsbranschen, oroliga för konsekvenserna av att införa ett nytt hushållsnära pappersinsamlingssystem. De varnar för att de ökade kostnaderna för papperstillverkarna kommer att tas ut i form av högre papperspriser och i slutänden leda till ett minskat tidningsläsande.

Sverige är ett av världens mest tidningstäta länder, och mångfalden av tidningsutgivare har gett oss ett mer vitalt debattklimat. Oro finns nu att det tryckta ordet, redan satt under hårt tryck från andra medier, ska pressas ytterligare på grund av det här systemet.

Därför var det bra att regeringen förra året höjde mediestödet. Dåvarande kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke beskrev det som ett konkret och tydligt steg för att värna den betydelsefulla lokala journalistiken. Höjningen av mediestödet var ett välbehövligt handtag till lokala medier – men det ser nu dessvärre ut att helt ätas upp av de nya reglerna för bostadsnära insamling av returpapper. När de nya reglerna slår igenom fullt ut riskeras höjningar av papperspriset på upp till 75 procent, enligt Tidningsutgivarna.

Sverige återvinner i dag mer än 90 procent av allt tidningspapper. Det är osannolikt att ett hushållsnära insamlande skulle kunna öka det ytterligare. Därför tycker personer i tidningsindustrin att de kostnader på mellan 5 och 10 miljarder som det nya insamlingssystemet beräknas kosta branschen är orimligt. Jag delar den oron och vill inte riskera den publicistiska mångfalden.

Mot denna bakgrund vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vad avser ministern att göra för att försäkra sig om att beslutet om hushållsnära tidningsinsamling inte får negativa konsekvenser för dagspressen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-10-18 Överlämnad: 2019-10-21 Anmäld: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga