Hushållens skuldsättning

Skriftlig fråga 2013/14:317 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 15 januari

Fråga

2013/14:317 Hushållens skuldsättning

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sverige framstår som ett mönsterland när det gäller ekonomisk balans så länge som man betraktar nivån på statsskulden. Lägger man däremot samman privata och offentliga skulder och tittar på förhållanden i den reala ekonomin befinner vi oss faktiskt i en liknande skuldsituation som Grekland.

Riksbankschefen har begärt krafttag mot hushållens skuldbörda, som främst handlar om lån för bostäder. Hushållen har i dag en skuld som motsvarar ca 172 procent av den disponibla inkomsten. Denna skuldsättning förväntas stiga till 178,3 procent 2016–2017. Riksbankschefen ser 180 procent som en kritisk gräns.

Genom vilka åtgärder vill finansministern minska hushållens skuldsättning i syfte att minimera riskerna för svensk ekonomi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-15 Anmäld: 2014-01-15 Besvarad: 2014-01-22 Svar anmält: 2014-01-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-22)