Hushållens möjligheter att välja tv-utbud

Skriftlig fråga 2011/12:544 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 24 april

Fråga

2011/12:544 Hushållens möjligheter att välja tv-utbud

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

I samband med proposition 2009/10:115 konstaterade regeringen att det fanns anledning att följa hur utvecklingen inom olika tv-plattformar påverkar de enskilda hushållens valfrihet. Regeringen avsåg att ge Myndigheten för radio och tv i uppdrag att följa utvecklingen och vid behov återkomma med förslag till åtgärder. Något sådant uppdrag har dock, två år senare, ännu inte givits.

I hus med kabel-tv saknas ofta valfrihet för den enskilde konsumenten att välja tv-utbud. I stället erbjuds olika så kallade paket inom ramen för ett visst antal kanaler. Kabel-tv-företaget har både gjort ett urval av vilka kanaler som erbjuds och genom sin paketering styrt konsumenternas val på ett sätt som påtagligt påverkat valfriheten.

Min fråga är därför om kulturministern avser att ta initiativ för att det tidigare aviserade uppdraget till Myndigheten för radio och tv ska bli föremål för regeringsbeslut.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-04-24 Anmäld: 2012-04-24 Besvarad: 2012-05-02 Svar anmält: 2012-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-02)