Hushållens ekonomiska standard

Skriftlig fråga 2013/14:436 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 21 februari

Fråga

2013/14:436 Hushållens ekonomiska standard

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Statistiska Centralbyrån (SCB) har presenterat siffror om hushållens ekonomiska standard 2012 samt om den utveckling som varit sedan 1999 och under de borgerliga regeringsåren. Under perioden 2006–2012 var ökningen i standard för förvärvsarbetande 17 procent, men för icke förvärvsarbetande minskade den ekonomiska standarden med 5 procent. År 2012 hade de icke förvärvsarbetande en ekonomisk standard som låg på 56 procent av de förvärvsarbetandes. År 1999 var motsvarande andel 75 procent.

 Andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard ökade från 8,4 procent 1999 till 14,4 procent 2011. År 2012 sjönk andelen något men till fortsatt höga 13,8 procent.

Vi ser alltså en politiskt styrd ekonomisk utveckling där Sverige dras isär. Där icke förvärvsarbetande ständigt skuldbeläggs och utpekas som lata och ointresserade av arbete. Som en extra märklig bieffekt drabbar detta även dem som blivit pensionärer. Pension utmålas som bidrag, och regeringen upprätthåller en bestående klyfta i beskattningen mellan förvärvsarbetande och i tidigare ålder förvärvsarbetande. Pension belönas med högre skatt i Sverige medan motsatsen lär råda på många håll utomlands.

Mot bakgrund av vilka fakta och argument för finansministern en ekonomisk politik för ökade klyftor i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-02-21 Anmäld: 2014-02-21 Svar anmält: 2014-03-06 Besvarad: 2014-03-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-06)