HUS-avdraget för tillbyggnader och reparationer inom tomtgränsen

Skriftlig fråga 2009/10:800 av Backman, Hans (fp)

Backman, Hans (fp)

den 10 maj

Fråga

2009/10:800 HUS-avdraget för tillbyggnader och reparationer inom tomtgränsen

av Hans Backman (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Jag tycker det är mycket positivt att regeringen infört ett HUS-avdrag som inkluderar ROT-tjänster. Synpunkter har dock kommit på att avdrag får göras för byggande av inomhuspool och träaltan men inte utomhuspool och stentrappa ute på tomten. Detta beror på att det som inte byggs i eller i direkt anslutning till det befintliga huset inte omfattas av ROT-tjänsterna.

Ett exempel på hur nuvarande regler slår är att företaget Rönngren Mark & Trädgård i Gävle som designar och anlägger trädgårdar och utemiljöer inte kan få del av ROT-avdraget eftersom de till skillnad mot exempelvis en kakelfirma som sätter sten inomhus gör det utomhus i trädgården.

Detta faktum betraktas av både privatpersoner och företagare som ologiskt. Med anledning av detta har det förts fram att reglerna för HUS-avdragets ROT-tjänster skulle kunna utvecklas till att innefatta alla tillbyggnader och reparationer inom tomtgränsen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om finansministern avser att ta initiativ till att utveckla HUS-avdragets ROT-tjänster till att innefatta alla tillbyggnader och reparationer inom tomtgränsen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-10 Anmäld: 2010-05-17 Besvarad: 2010-05-20 Svar anmält: 2010-05-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-20)