Hundsmuggling

Skriftlig fråga 2005/06:450 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 23 november

Fråga 2005/06:450 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Hundsmuggling

I medierna har det de senaste dagarna framgått att det sker en omfattande hundsmuggling in över de svenska gränserna och primärt då över Öresundsbron.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att hindra detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-23 Anmäld: 2005-11-24 Besvarad: 2005-11-30 Svar anmält: 2005-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-30)