Hundsmuggling inom EU

Skriftlig fråga 2005/06:1190 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 13 mars

Fråga 2005/06:1190 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Hundsmuggling inom EU

Jag ställde flera frågor till jordbruksministern och justitieministern den 23 november 2005 som handlade om hundsmuggling och det djurplågeri samt den smittorisk som finns i samband med denna illegala verksamhet. Bland annat undrade jag om jordbruksministern var beredd att ta upp frågan om detta grymma djurplågeri på EU-nivå då flera länder inom EU är berörda.

Svar kom från jordbruksministern den 30 november 2005:

Efter att ha inhämtat ytterligare information kommer jag att ta ställning till om frågan ska tas upp på EU-nivå.

Min fråga är nu:

Vilka åtgärder har ministern vidtagit för att lyfta upp frågan på EU-nivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-13 Anmäld: 2006-03-13 Besvarad: 2006-03-22 Svar anmält: 2006-03-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-22)