Hundskolan i Sollefteå

Skriftlig fråga 2001/02:1615 av Ångström, Lars (mp)

Ångström, Lars (mp)

den 6 september

Fråga 2001/02:1615

av Lars Ångström (mp) till försvarsminister Björn von Sydow om Hundskolan i Sollefteå

Det internationella behovet av minhundar ökar kraftigt. FN:s minröjningsorgan UNMAS har uppmärksammat att det råder en akut brist på minhundar, medan efterfrågan hela tiden ökar. Den nyligen konkursdrabbade Hundskolan i Sollefteå var en av världens främsta leverantörer av minhundar.

För några veckor sedan annonserades att Synskadades Riksförbund återupptar delar av Hundskolans verksamhet i Sollefteå, dock inte avseende minhundar.

Försvarsministern har tidigare framför att "försvaret är villigt att utifrån sitt behov av minhundar medverka till att nå en lösning avseende Hundskolan i Sollefteå" (svar på skriftlig fråga den 15 augusti).

Enligt uppgift är Försvarsmaktens intresse för detta mycket lågt, vilket man sannolikt kommer att redovisa till Försvarsdepartementet inom ramen för det utredningsuppdrag, som ska redovisas senast den 15 oktober.

Då kan det vara för sent att rädda minhundsverksamheten i Sollefteå. Det har väckts förslag om att det i Sollefteå omedelbart startas ett utvecklings- och produktionsprojekt för minhundar, inriktat på minhundar efter maskinell minröjning. Om inte detta, eller något liknande projekt omgående initieras, kommer minhundskompetensen i Sollefteå att snabbt skingras.

Jag vill fråga försvarsministern:

Avser försvarsministern att omgående vidta åtgärder som säkrar den framtida minhundskompetensen i Sollefteå?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-09-06 Besvarad: 2002-09-18 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-18)