Hundskolan i Sollefteå

Skriftlig fråga 2001/02:1453 av Wahlén , Gunilla (v)

Wahlén , Gunilla (v)

den 26 juli

Fråga 2001/02:1453

av Gunilla Wahlén (v) till försvarsminister Björn von Sydow om Hundskolan i Sollefteå

I samband med den omfattande nedläggning av försvaret som har verkställts i Sollefteå gjordes utfästelser på nya statliga verksamheter och arbetstillfällen. Samtliga departement har involverats på olika sätt i detta arbete. Försvarsmakten har ett särskilt stort ansvar för att tillföra nya arbetstillfällen till Ådalsområdet eftersom de medverkade aktivt i det omställningsarbete och den omställningsgrupp som bildades i samband med nedläggningen av försvarets verksamhet i Sollefteå. Såväl näringsminister Björn Rosengren som försvarsminister Björn von Sydow och regeringen lovade 300 nya statliga arbeten till Sollefteå. Det finns, eller har funnits, planer på civil- och katastrofförsvarsutbildningar som skulle utvecklas i samarbete med Statens Räddningsverk i Kramfors och Sollefteå. I dessa planer fanns även utbildning av t.ex. minröjningshundar. Hundskolan i Sollefteå är en viktig byggsten i detta utvecklingsarbete. Försvarsmakten kan i detta sammanhang ta sitt ansvar för ny verksamhet och nya jobb i Ådalsregionen. Både statsministern och försvarsministern har vitsordat hundskolan och dess verksamhet, men ansvariga inom försvarsverksamheten som i dag driver utbildning av hundar i Mälardalsregionen är i dag inte alls beredda att medverka till en sådan utveckling enligt uppgifter till medierna. Föreligger det några oklarheter att Sverige ska utbilda hundar och att denna verksamhet ska förläggas till Sollefteå? Såvitt jag kan utläsa av tidigare svar i detta ärende handlade det om hur stor verksamheten ska vara och hur den ska utformas och att denna utredning ska föreläggas regeringen senast den 30 augusti.

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att skapa klarhet i när och hur försvarsmakten ska skapa nya arbetstillfällen och förlägga utbildning av hundar till Sollefteå?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-07-26 Besvarad: 2002-08-15 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-15)