Hundimport

Skriftlig fråga 2013/14:335 av Bråkenhielm, Catharina (S)

Bråkenhielm, Catharina (S)

den 21 januari

Fråga

2013/14:335 Hundimport

av Catharina Bråkenhielm (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I dagarna har det uppmärksammats att regelmässig handel med stora partier hundar sker in till Sverige. Detta har upprört många människor och hundorganisationen Svenska Kennelklubben. Valpar ska inte köpas i parti från uppfödare av valpfabriker i mindre nogräknade länder för att sedan säljas vidare som en handelsvara vilken som helst. Att sälja och importera partier av valpar grundar sig enbart på ekonomiskt vinning. Dessa valpar köps in för en billig penning och säljs sedan via Blocket och andra annonssajter långt ifrån de seriösa uppfödarnas organ. Valparna/hundarna kommer från fabriker som föder upp valpar under avskyvärda former långt ifrån svensk djurskyddslagstiftning. Anmärkningsvärt är att tillstånd lämnas helt utan att man vet hur valparna kommer att förvaras vid framkomsten till Sverige. Dessa hundar transporteras dessutom ofta under regelvidriga förhållanden. Svenska Kennelklubben är på intet sätt informerad om tillstånden att sälja valpar uppfödda av annan person, inte heller om massimporten av hundar i stora partier, vilket kan tyckas märkligt då SKK är den största hundorganisationen i Sverige, där all registrering av hundar sker. Enligt SKK:s regelverk är all form av bulvanförsäljning förbjuden. Här borde ett samarbete ske för att förhindra onödigt lidande hos djuren och för att förhindra farlig smittspridning. Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt har flera gånger varnat kraftfullt för den ökade smittorisk som transporter av en mängd valpar innebär. Det har dessutom visat sig att många av dessa hundars papper och veterinärintyg är förfalskade. Jordbruksverket beviljar i dag tillstånd för import av hundar och valpkullar. Länsstyrelsen beviljar tillstånd att sälja valpar uppfödda av annan person. Här behöver en översyn av regelverket ske och SKK involveras. Min fråga till landsbygdsministern:

Är ministern beredd att se över regelverket för hundimport avseende ovanstående problematik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-21 Anmäld: 2014-01-21 Besvarad: 2014-01-29 Svar anmält: 2014-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-29)