Hundägares ansvar

Skriftlig fråga 2005/06:1940 av Johansson, Jan Emanuel (s)

Johansson, Jan Emanuel (s)

den 24 juli

Fråga 2005/06:1940 av Jan Emanuel Johansson (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Hundägares ansvar

I debatten om de så kallade kamphundarna förs ofta fram att det är hundarna som är samhällsfarliga. Uppfattningen är förståelig, inte minst efter incidenterna nyligen i Malmö där flera unga kvinnor blivit attackerade och bitna av sådana hundar. Men egentligen är det inte hundarna som är roten till det onda, det samhällsfarliga, utan de som är farliga för samhället är ägarna, som av okunskap eller utifrån förkastliga motiv skapar bitska hundar.

I Malmö diskuterar kommunen att införa koppeltvång för alla hundar. Det är ett förslag som kommer att drabba många hundar negativt och jag ser det mer som en symtomåtgärd, som inte löser grundproblemet. Det som krävs är snarare kunskaps- och lämplighetskrav för hundägare.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta beträffande ägarnas ansvar för sina hundar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-07-24 Besvarad: 2006-08-08 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-08)