Humanitärt tillträde och sexuellt våld i Tigray

Skriftlig fråga 2020/21:3300 av Yasmine Posio (V)

Yasmine Posio (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Samtidigt som det nationella valet i Etiopien inleddes under måndagen den 22 juni har över 1 miljon människor flytt från sina hem i Tigray. Få av dem kommer att ha möjlighet att rösta. Premiärministern, Abiy Ahmed, som tillsattes efter interna överenskommelser vill nu vinna valet för att behålla makten. Efter att ha tilldelats Nobels fredpris för att ha avslutat kriget med Eritrea har Abiy Ahmed inte visat tecken att trappa av på våldet i Tigray, som lett till en humanitär katastrof.

Mer än 350 000 människor i Tigray lider av hungersnöd på den mest extrema nivån inom klassificering av svält som används av FN. Miljontals fler riskeras att tvingas in i dessa förhållanden, med anledning av den pågående konflikten i regionen. Redan nu är de flesta av de drygt 5 miljoner människorna i Tigray beroende av matpaket och livsmedelsbistånd. Det är av stor vikt att såväl stödja bönder i regionen för att motverka svältkatastrofen som att omvärlden säkerställer och utvidgar tillträdet för humanitärt bistånd i regionen till stöd för alla de civila som lider av konfliktens konsekvenser.

En av de mest allvarliga konsekvenserna av konflikten är det sexuella våldet. Nästan 1 000 fall av sexuellt våld har rapporterats från Tigray sedan konflikten bröt ut den 4 november 2020. FN menar dock att mörkertalet är stort. Det sexuella våldet används som vapen i konflikten och har inneburit gruppvåldtäkter under flera dagar och att flickor från åtta år har blivit utsatta. Det är ett internationellt misslyckande att detta har hänt.

Den 19 juni var det internationella dagen för att utrota sexuellt våld i konflikter. Det är en viktig dag för att uppmärksamma problemet och framför allt hur omvärlden ska agera för att stoppa det. Här bör Sverige med den feministiska utrikespolitiken vara en ledande kraft i världen.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Hur avser ministern att agera för att öka tillträdet för humanitärt bistånd i Tigray och genom den feministiska utrikespolitiken verka för att det sexuella våldet ska upphöra?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-23 Överlämnad: 2021-06-24 Anmäld: 2021-06-28 Inte besvarad: 2021-07-06 Sista svarsdatum: 2021-07-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga