Humanitärt stöd till Venezuela

Skriftlig fråga 2018/19:239 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Sida har beslutat att gå in med stöd på sammanlagt 65 miljoner kronor för att möta de akuta behoven i Venezuela. Regimen i landet erkänner dock inte att det råder humanitär kris och blockerar humanitära aktörer, och det rapporteras om att allt humanitärt stöd stoppas vid den colombianska gränsen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder vidtar statsrådet och regeringen för att säkerställa att stödet om 65 miljoner kronor faktiskt når de behov de är avsatta för att möta och inte fastnar vid den colombianska gränsen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-15 Överlämnad: 2019-02-15 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga