Humanitärt stöd till behövande i Irak

Skriftlig fråga 2013/14:713 av Robert Halef (KD)

Robert Halef (KD)

till Statsrådet Hillevi Engström (M)

 

Inbördeskriget i Syrien har börjat att sprida sig till angränsande länder och den islamistiska terror- organisationen Isis (Islamiska staten i Irak och Syrien) har invaderat flera städer i Irak, och tusentals människor har blivit dödade och flera hundra tusen irakier har flytt från städer på Nineveslätten, Mosul med flera, till det mer säkra området i norra Irak, som även kallas den kurdiska regionen.

De flyende är i behov av humanitärt stöd, och en del länder har redan skickat ned personal och humanitärt stöd till området. Exempelvis har den brittiska regeringen skickat humanitär hjälp, både pengar och personal, till de interna flyktingarna som flytt extremisternas offensiv i Irak.

Många irakier har drabbats hårt och lever under skräck, och Mosul och Nineve är under belägring vilket gjort att både muslimer och kristna fått ta till flykten. De behöver allt tänkbart politiskt och humanitärt stöd för att överleva.

På vilket sätt kommer Sverige att bidra med humanitärt stöd, och kommer Sverige även genom EU att verka för ett större och gemensamt humanitärt stöd till behövande irakier?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-06-26 Överlämnad: 2014-06-27 Sista svarsdatum: 2014-07-02 Besvarad: 2014-07-24
Svar på skriftlig fråga