Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Humanitärt stöd för kvinnor som flytt till Sverige

Skriftlig fråga 2015/16:477 av Anna Vikström (S)

Anna Vikström (S)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Kvinnor är extra utsatta under flykt och löper en större risk att utsättas för våld och övergrepp i flyktingläger, vid gränskontroller och på vägen hit. Sverige har nyligen blivit ordförande för en aktionsgrupp som heter Call to action against gender-based violence in emergencies. Sverige har således tagit på sig en ledartröja för att agera mot könsbaserat våld i krissituationer internationellt. Med aktionsgruppen och ordförandeskapet följer enligt en intervju med Margot Wallström ett instrument och ännu en plattform och fler länder att samarbeta med för att i olika humanitära situationer kunna skydda kvinnor mot sexuellt våld och mot våld över huvud taget.

I dag utgör kvinnor cirka en tredjedel av alla vuxna som kommer som flyktingar till Sverige. Det finns därmed en risk för att kvinnor som kommer till Sverige har utsatts för våld och övergrepp. I en replik som svar till Roks skriver statsrådet att man har bett om förslag från svenska människorättsorganisationer på hur situationen kan hanteras på ett mer humanitärt sätt för dessa kvinnor.

Min fråga till statsrådet är:

 

Kan Sverige agera för att situationen för kvinnor som flytt till Sverige ska hanteras på ett mer humanitärt sätt, och hur skulle det i så fall kunna se ut, mot bakgrund av de ökade risker för övergrepp och våld som kvinnor på flykt är utsatta för?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-12-10 Överlämnad: 2015-12-11 Anmäld: 2015-12-14 Sista svarsdatum: 2015-12-28 Svarsdatum: 2016-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga