Humanitärt bistånd till nordöstra Syrien

Skriftlig fråga 2019/20:1027 av Yasmine Posio (V)

Yasmine Posio (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Kriget i Syrien har pågått sedan mars 2011, då demonstrationer för ökad demokrati och mot den syriska regimen brutalt slogs ned. Kriget har skördat många liv och drivit 6,7 miljoner människor på flykt, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. De flesta flyktingar är kvar i Syrien eller befinner sig i grannländer. Ungefär 1 miljon har flytt till EU-länder.

Under hösten 2019 genomförde Turkiet en militär offensiv i nordöstra Syrien. Detta ledde till ytterligare flyktingströmmar och försvårade situationen för de kurdiska grupper som har besegrat IS och nu håller IS‑krigare och deras familjer i fångenskap.

Behovet av humanitär hjälp till Syrien är omfattande. Sverige har bidragit med ekonomiskt stöd under hela konflikten, men nu är situationen återigen akut. I oktober förra året beslutade regeringen om en ökning av stödet med 100 miljoner kronor, med ett särskilt geografiskt fokus på situationen i nordöstra Syrien, som drabbades av Turkiets offensiv. Dessvärre har det varit svårt och ibland omöjligt att få fram det utökade humanitära biståndet till de humanitära organisationerna i de områden som kurderna kontrollerar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att säkerställa att det utökade humanitära biståndet når fram till de behövande i nordöstra Syrien?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-28 Överlämnad: 2020-03-02 Anmäld: 2020-03-03 Svarsdatum: 2020-03-11 Sista svarsdatum: 2020-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga