Humanitärt bistånd till Gaza

Skriftlig fråga 2008/09:605 av Linde, Hans (v)

Linde, Hans (v)

den 12 februari

Fråga

2008/09:605 Humanitärt bistånd till Gaza

av Hans Linde (v)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Vi kan nu i grova drag överblicka konsekvenserna av Israels militäroffensiv mot Gazaremsan den 27 december till den 18 januari. Minst 1 300 palestinier har dödats, 410 av dem barn. 5 320 palestinier har skadats. 100 000 palestinier har fått sina hus förstörda, 400 000 har inte tillgång till rent vatten. Ca 50 FN-byggnader och 21 hälsokliniker och sjukhus har blivit förstörda av Israels urskillningslösa beskjutning.

Behovet av internationellt stöd till återuppbyggnadsarbetet är med andra ord enormt. De insamlingar som genomförts i Sverige visar att viljan att bistå Gazas befolkning är stor i vårt land. Samtidigt måste biståndet kopplas till politiska krav på Israel. Det är inte rimligt att världssamfundet gång på gång ska betala räkningen för Israel folkrättsbrott. Den svenska regeringen och ambassaden i Tel Aviv borde kontakta de israeliska myndigheterna och kräva en förklaring och full gottgörelse för förstörelsen av civil infrastruktur.

Tyvärr vet vi av erfarenhet att långt ifrån allt bistånd till de palestinska områdena har nått fram. FN beräknar att 45 procent av det internationella biståndet till Gaza och Västbanken flödar in i den israeliska ekonomin, bland annat genom israeliska skatter på bistånd. Den 22 januari krävde fem svenska frivilligorganisationer att den svenska regeringen ska agera för att dessa skatter fryses.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att Sverige som enskilt land och som medlem i EU ska verka för att Israels skatter på humanitär hjälp till Gaza och Västbanken fryses?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-12 Anmäld: 2009-02-12 Besvarad: 2009-02-18 Svar anmält: 2009-02-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-18)