humanitära insatser

Skriftlig fråga 2001/02:1331 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 12 juni

Fråga 2001/02:1331

av Ulla-Britt Hagström (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om humanitära insatser

Sverige har omfattande erfarenhet av stora internationella uppdrag, såsom räddningsåtgärder vid jordbävning och andra katastrofer där människor utsätts för direkt fara.

Den kompetens som finns i Sverige för humanitära insatser kan dock användas ännu bättre genom ökad samordning mellan Försvarsmakten och olika myndigheter. t.ex. Räddningsverket. På detta sätt skulle två unika koncept kunna byggas upp i Karlsborg.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Björn von Sydow:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka samverkan mellan Försvarsmakten och olika myndigheter för att förbättra de internationella humanitära insatserna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-06-12 Besvarad: 2002-06-27 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-27)