humanitära insatser i Jugoslavien

Skriftlig fråga 1998/99:788 av Wegestål, Karin (s)

Wegestål, Karin (s)
Fråga 1998/99:788 av Karin Wegestål (s) till försvarsministern om humanitära insatser i Jugoslavien

den 2 juli

 

Förbundsrepubliken Jugoslavien, en suverän stat, har i strid med internationell rätt utsatts för 80 dygn av terrorbombningar. Nu stundar en lång och mödosam återuppbyggnad av en nation i ruiner.

Statens Räddningsverk i Sverige är känt för viktiga fredsinsatser som att röja upp och skapa bättre levnadsbetingelser för civilbefolkningen i områden där krig och andra katastrofer slagit deras tillvaro i spillror.

Räddningsverket har liksom svenska militära fredsstyrkor gjort stora insatser med verkligt fredsbyggande, eftersom de kunnat samarbeta med båda sidor i ett konfliktområde. Förhoppningsvis kan de tillåtas göra detta också denna gång.

Hundratusentals av Jugoslaviens invånare kommer att sakna tak över huvudet när vintern kommer. I vissa områden gör sig vintern påmind redan i oktober månad. Ett mycket stort antal bostäder saknar i dagsläget hela tak, fönster och uppvärmningsmöjligheter. Bl.a. kommer det att behövas stora mängder av armerad plast för att inför vintern täta hålen där fönstren suttit. Detta material måste framställas eftersom det ej finns i lager.

Räddningsverket behöver en rejäl framförhållning för att hinna införskaffa material och utrustning som krävs för att åtminstone provisoriskt kunna göra bostäderna beboeliga.

 

Avser försvarsministern vidta några åtgärder så att hjälparbete kan komma i gång före vintern?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-07-02 Anmäld: 1999-07-06 Besvarad: 1999-07-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga