humanitära insatser för palestinier

Skriftlig fråga 2000/01:78 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 17 oktober

Fråga 2000/01:78

av Inger Lundberg (s) till utrikesminister Anna Lindh om humanitära insatser för palestinier

Konflikten mellan Israel och Palestina förstärks av stort mänskligt lidande. Det kraftiga övervåld, som israelisk militär mött de folkliga upploppen med har lett till ett hundratal dödade, de allra flesta palestinier. Tusentals palestinier och ett antal israeler är sårade, många mycket allvarligt. Många drabbade är barn och ungdomar. För varje enskild person och hans eller hennes anhöriga är lidandet ofattbart. I Israel kan det mötas av en relativt väl utbyggd sjukvårdsorganisation. I det sargade Palestina är infrastrukturen på sjukvårdsområdet svag och tillgången till kvalificerad vård och annat stöd är bristfällig.

Mot bakgrund av detta, är utrikesministern beredd att verka för att Sverige, bilateralt och tillsammans med EU, bistår med sjukvårdsinsatser och andra humanitära insatser för de palestinier som blivit sårade eller som har förlorat anhöriga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-10-17 Anmäld: 2000-10-24 Besvarad: 2000-10-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-10-25)