HPV-vaccination

Skriftlig fråga 2007/08:1405 av Ludvigsson, Anne (s)

Ludvigsson, Anne (s)

den 24 juni

Fråga

2007/08:1405 HPV-vaccination

av Anne Ludvigsson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Varje år som går utan allmän vaccination mot humant papillomvirus, HPV, förlorar en hel årskull unga flickor möjligheten att genom samhällets försorg bli vaccinerade mot en livshotande cancersjukdom. Samtidigt vet vi att HPV-vaccination tillsammans med cellprovstagning räddar liv. Detta understryker behovet av att snabbt komma till beslut om att införliva vaccination mot HPV och livmoderhalscancer i det allmänna vaccinationsprogrammet. En förordning om detta väntas Socialstyrelsen också utfärda inom några månader efter en övervägande positiv remissomgång, på samma sätt som skett med pneumokockvaccinet. HPV-vaccínering av tio–tolvåriga flickor måste kunna inledas utan dröjsmål enligt Socialstyrelsens slutliga föreskrifter. Regeringen får med andra ord inte begrava frågan i en utredning utan måste skyndsamt lösa finansieringsfrågan i förhandlingar med SKL. Det har nu gått två år sedan det första HPV-vaccinet, som förebygger livmoderhalscancer och kondylom, godkändes av de europeiska och svenska läkemedelsmyndigheterna och blev tillgängligt i Sverige. Under ett drygt år har vaccinet kunnat köpas med högkostnadsskydd till unga kvinnor mellan 13 och 17 år. Statistik visar att det i huvudsak är familjer som har tagit till sig informationen om det skydd HPV-vaccinationen innebär och anser sig ha råd att bekosta den som har vaccinerat sina döttrar. Denna ojämlikhet när det gäller skydd mot livshotande sjukdomar är ovärdig ett välfärdsland som Sverige. Jag vill fråga statsrådet följande:

Kommer statsrådet att verka för att förhandlingar tas upp med landstingen om finansieringen av allmän HPV-vaccination efter Socialstyrelsens förordning på samma sätt som skett med pneumokockvaccinet, det vill säga oberoende av den utredning som ska se över den nuvarande regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-24 Anmäld: 2008-06-24 Besvarad: 2008-07-02 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-02)