HPV-vaccin till pojkar

Skriftlig fråga 2018/19:431 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Regeringen har inte helt oväntat fått kritik för att den dröjer med beslutet om cancerförebyggande vaccin mot humant papillomvirus (HPV) till pojkar, en fråga som undertecknad också har motionerat om. Folkhälsomyndigheten har varit tydlig med sin rekommendation om ett tillägg till det nationella vaccinationsprogrammet där pojkar också ska tilldelas vaccinationsmöjligheter. När rekommendationen kom för 1,5 år sedan var således också de flesta remissinstanser positiva till förslaget eftersom det inte bara innebar enorma fördelar ur folkhälsosynpunkt utan även beräknas vara en samhällsekonomisk vinst (vilket Folkhälsomyndigheten tydligt visat).

Något regeringsbeslut har dock fortfarande inte kommit. I stället väljer regeringen att på nytt ge Folkhälsomyndigheten ett tilläggsuppdrag för att analysera effekterna av att införa HPV-vaccinering av pojkar, enbart som följd av att flertalet regioner önskar använda sig av ett nytt HPV-vaccin till flickor.

Till Sveriges Radio har socialminister Lena Hallengren (S) uttalat att skälet till tilläggsuppdraget har med eventuella nyuppkomna kostnader att göra, trots att det är klarlagt att vaccinering av pojkar mot HPV 16 och 18 skulle förhindra omkring 120 cancerfall per år fördelat på båda könen. Anledningen är att HPV-vaccinationen kan minska förekomsten av livmoderhalscancer samt cancer i vulva, vagina och anus hos kvinnor samt peniscancer och HPV-relaterad analcancer hos män.

Även om Folkhälsomyndigheten enligt regeringsuppdraget ska redovisa sina slutsatser den 1 april är det märkligt att man drar ut på ett så oerhört viktigt tillägg.

Med anledning av ovanstående önskas socialminister Lena Hallengren svara på följande fråga:

 

Varför fattar inte regeringen ett beslut redan nu om gratis HPV-vaccin för pojkar när det så uppenbart innebär att det dels kommer att rädda liv och dels är en samhällsekonomisk vinst?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-19 Överlämnad: 2019-03-20 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27
Svar på skriftlig fråga