HPV-vaccin för pojkar

Skriftlig fråga 2017/18:282 av Karin Rågsjö (V)

Karin Rågsjö (V)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Folkhälsomyndigheten lämnade i september 2017 in sitt beslutsunderlag om vaccination av pojkar mot humant papillomvirus (HPV) i det nationella vaccinationsprogrammet. De bedömer att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens tre kriterier för att ingå i ett nationellt allmänt vaccinationsprogram. Bedömningen har gjorts utifrån de 13 faktorer som beskrivs i smittskyddslagstiftningen och dess förarbeten.

Folkhälsomyndigheten bedömer att effekten av HPV-vaccination på epidemiologi och sjukdomsbörda talar för att införa HPV-vaccination också för pojkar.

Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar HPV en betydande sjukdomsbörda hos såväl kvinnor som män. Särskilt gäller detta män som har sex med män, en grupp med ett stort antal drabbade av HPV-relaterad sjukdom.

Folkhälsomyndigheten menar att två tredjedelar (ca 200 fall) av de HPV-relaterade cancerfallen bland män på sikt kan förebyggas genom det vaccinationsprogram vi redan i dag har för flickor. Genom att även erbjuda pojkar vaccination mot HPV-typerna 16 och 18 kan ytterligare ca 120 cancerfall förebyggas årligen i Sverige, varav hälften bland män.

Min fråga till socialminister Annika Strandhäll är:

 

Hur och när avser ministern att gå vidare med det underlag som Folkhälsomyndigheten har lämnat angående HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-15 Överlämnad: 2017-11-16 Anmäld: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-11-22 Sista svarsdatum: 2017-11-22
Svar på skriftlig fråga