hovslagarutbildningen

Skriftlig fråga 2001/02:417 av Mikaelsson, Maggi (v)

Mikaelsson, Maggi (v)

den 12 december

Fråga 2001/02:417

av Maggi Mikaelsson (v) till jordbruksminister Margareta Winberg om hovslagarutbildningen

En väl fungerande hovslagarverksamhet är en förutsättning för ett gott djurskydd. I dag finns ca 1 000 personer som arbetar mer än halvtid som hovslagare. Av dessa saknar ca 500 formell kompetens. Enligt hovslagarföreningen finns ett behov av att dels ge hovslagare den rätta kompetensen och dels att öka antalet platser till hovslagarutbildningen med ca 100 platser under kommande tio år. Hovslagarutbildningen ges på ett fåtal platser i landet och däribland vid Hovslagarskolan i Skara. Hovslagarskolan är i nuläget underfinansierad. För att utbildningen ska vara fullt finansierad krävs att anslaget höjs. Ska dessutom Hovslagarskolan behöva öka antalet platser på hovslagarutbildningen, för att möta den ökade efterfrågan, krävs givetvis än mer ökade resurser.

Dessa problem presenteras i betänkandet från Hästpolitiska utredningen (SOU 2000:109) där det även föreslås att Hovslagarskolan ges ökade resurser till hovslagarutbildningen. Under det senaste året har finansieringen till hovslagarutbildningen hanterats kortsiktigt i väntan på att Hästpolitiska utredningens betänkande ska behandlas och förhoppningsvis förslaget om ökad finansiering till hovslagsskolan antas. Då behandlingen av betänkandet har försenats och troligtvis kommer att försenas ytterligare, har hovslagarutbildningen hamnat i ett kritiskt läge.

Jag vill fråga:

Avser jordbruksministern se över alternativa lösningar för att garantera att Hovslagarskolan ska kunna fortsätta sin verksamhet i väntan på att den nya hästpolitiken bereds?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-12-12 Besvarad: 2001-12-19 Anmäld: 2002-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-19)