Hovdalafältet

Skriftlig fråga 2000/01:408 av Viklund, Margareta (kd)

Viklund, Margareta (kd)

den 8 december

Fråga 2000/01:408

av Margareta Viklund (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om Hovdalafältet

I samband med nedläggningen av garnisonen i Hässleholm utlovade regeringen att mark, anläggningar och lokaler som disponeras av försvarsmakten skulle säljas till Hässleholms kommun för en skälig summa. I den utfästelsen ingick även Hovdala övnings- och skjutfält.

I höst har representanter för Södra Militärdistriktet och Högkvarteret framfört att Hovdalafältet @ åtminstone delvis @ är av stor betydelse för hemvärnet.

Det tycks således finnas en motsättning mellan Näringsdepartementets löften till Hässleholms kommun och Försvarsdepartementets strävan att ge hemvärnet i norra Skåne så goda utbildningsbetingelser som möjligt, inte minst mot bakgrund av att regeringen i olika sammanhang betonat hemvärnets ökade betydelse.

Min fråga till försvarsministern är:

Kommer en uppgörelse mellan Fortifikationsverket och Hässleholms kommun att innebära att hemvärnsmännen även i fortsättningen kan utnyttja Hovdalafältet i Hässleholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-12-08 Besvarad: 2000-12-20 Anmäld: 2001-01-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-20)