Hotet mot världens träd och skogar

Skriftlig fråga 2007/08:494 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 14 december

Fråga

2007/08:494 Hotet mot världens träd och skogar

av Birgitta Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Världens skogar avverkas snabbare än nya planteras och hinner växa upp. Värst utsatta är sannolikt regnskogarna. Detta bidrar till den globala uppvärmningen men förorsakar också andra miljöproblem som i sista ledet drabbar människan själv. Världens öknar växer så att jordar för bete och åkerbruk försvinner. Avskogningsproblematiken måste in i framtida internationella klimatavtal och berörda regnskogsstater bör få ersättning för att hejda skogsskövlingen.

Vilka initiativ tar statsrådet för att säkra världens skogar och få in skogsvårdsfrågorna i kommande klimatavtal?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-14 Anmäld: 2007-12-14 Svar anmält: 2007-12-19 Besvarad: 2007-12-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)