Hotet mot hbt-personer och yttrandefriheten i Litauen

Skriftlig fråga 2009/10:6 av Linde, Hans (v)

Linde, Hans (v)

den 16 september

Fråga

2009/10:6 Hotet mot hbt-personer och yttrandefriheten i Litauen

av Hans Linde (v)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

I syfte att skydda minderåriga antog Litauens parlament den 14 juli en lag som bland annat förbjuder "främjande av homosexualitet". När parlamentet nu öppnat för höstens session kommer två tillägg till lagen att behandlas, båda förväntas antas. Det ena tilläggsförslaget, artikel 310, anger att en person som "främjar homosexuella relationer på offentliga platser" begår ett brott som kan straffas med samhällstjänst, böter eller fängelse. Det andra förslaget, artikel 214, innebär att enskild eller juridisk person som "främjar eller finansierar främjande av homosexuella relationer på offentliga platser" kan dömas till böter mellan 1 000 och 5 000 litas, vilket motsvarar 3 000-15 000 kronor.

Den antagna lagen strider mot grundläggande mänskliga rättigheter såsom yttrandefrihet, rätten till information samt principen om icke-diskriminering. Med de föreslagna ändringarna blir inskränkningen av de mänskliga rättigheterna än mer omfattande. Amnesty säger att man kommer att betrakta varje person som hålls fängslad i enlighet med lagen som en samvetsfånge.

Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna och artikel 13 i EG-fördraget förbjuder uttryckligen diskriminering på grund av sexuell läggning. Det är alltså uppenbart att de aktuella litauiska tilläggsförslagen bryter mot EU:s eget existerande regelverk. Frågan är vad EU och det svenska ordförandeskapet kommer att göra för att upprätthålla unionens regelverk. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta för att lagen om skydd för minderåriga mot den skadliga effekten av offentlig info upphävs så att alla invånare i Litauen, inklusive barn, kan åtnjuta full yttrandefrihet, vilket inkluderar rätten att söka och få opartisk information?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-16 Anmäld: 2009-09-16 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-23)