Hotet från högerextremismen

Skriftlig fråga 2013/14:479 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 11 mars

Fråga

2013/14:479 Hotet från högerextremismen

av Peter Persson (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Relativt nyligen tog statsrådet emot rapporten Våldsbejakande extremism i Sverige (Ds 2014:4). Rapportens analyser och slutsatser framstår som alltmer besvärande mot bakgrund av dels attackerna i Kärrtorp av Svenskarnas parti, dels knivskärningarna i Malmö under helgen. Den så kallade autonoma miljön, som väl är vad som annars brukar kallas den vänsterextrema, anges som den enda som enligt Säkerhetspolisens bedömning har avsikten att agera mot det svenska demokratiska samhällets grundläggande funktioner. Demonstrationsfriheten är rimligen en grundläggande demokratisk funktion som i Kärrtorp angreps av vitmaktmiljön, det vill säga högerextremismen. Det är också anmärkningsvärt att rapporten tycks strunta i vad den själv konstaterar, nämligen att högerextremismen har en klart överlägsen tillgång till vapen, sprängämnen och militär utbildning. Likaså att den använder rån och stöld som sätt att finansiera sin verksamhet. Rapporten glömmer också att högerextremister också kan bli föremål för stora donationer till sin verksamhet (Wasabrödsmiljonären). Svenskarnas parti framställs som näst intill blivande sverigedemokrater i sitt accepterande av parlamentariskt arbete. Undermåligt utredningsarbete, kanske också färgat av polisens beklagliga oförmåga att analysera hot från högerextremism, kan inte accepteras.

Jag har följande fråga:

Vilka initiativ till analys av och åtgärder mot högerextremism, islamofobi och rasism avser statsrådet att ta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-11 Anmäld: 2014-03-11 Besvarad: 2014-03-19 Svar anmält: 2014-03-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-19)