Hoten mot våra lövträd

Skriftlig fråga 2012/13:655 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 12 juli

Fråga

2012/13:655 Hoten mot våra lövträd

av Hans Olsson (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Flera av våra lövträd befinner sig under pressande hot om omfattande massdöd och näst intill utplåning. Inte minst drabbar detta våra stadsmiljöer där lövträden i stor utsträckning finns i parker, utmed gator och som alléer.

Almsjukan härjar runt om i landet. Den kom redan 1950 till Sverige men i en mer aggressiv form först kring 1980. Almsjukan är en aggressiv svampsjukdom som sprids via en insekt och som leder till blockering av vattentransporten i trädet. På kort tid vissnar det och dör. När träden är angripna kan sporerna från almsjukesvampen sprida sig ned i rotsystemen och blir då oberoende av sitt bärardjur, almsplintborren. De sprider sig i stället via rotkontakter till närstående almar. Askskottssjukan kom år 2002 och sprids snabbt med hjälp av sporer. Symtomen på asken är döda skott, vissnade blad och sår på stammen. Svampen tycks döda träden genom att den äter sig runt stammen och stryper näringstillförseln. Tittar man på Baltikum i dag ser man situationen som den sannolikt kommer att vara i Sverige om tio år. I Litauen beräknas ca 60 procent av alla bestånden vara drabbade.

Både alm och ask kan mer eller mindre försvinna i Sverige som läget är nu. Det rapporteras generellt om ökande sjukdomsangreppen på våra lövträd. Många av sjukdomarna orsakas av algsvampar som kan drabba ek, al, bok, hästkastanj och lind.

Genom vilka åtgärder avser miljöministern att rädda våra lövträd och därmed våra gröna stadsmiljöer från förstörelse?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-07-12 Besvarad: 2013-08-14 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-14)