Hoten mot OFP och Yolanda Becerra Vega

Skriftlig fråga 2007/08:301 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 16 november

Fråga

2007/08:301 Hoten mot OFP och Yolanda Becerra Vega

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Situationen för dem som försvarar mänskliga rättigheter, MR, i Columbia är prekär. På morgonen den 4 november trängde två beväpnade och maskerade män in i Yolandas Becerra Vegas lägenhet, förstörde inredningen, förolämpade henne och sade att nu var det slut och hon fick 48 timmar på sig att lämna staden annars skulle de döda henne och hennes familj. Samtidigt blockerades dörren till Jackelines Rojas Castañedas lägenhet av okända personer. Yolanda Becerra Vega är ordförande för Organización Femenina Popular, OFP, och Jackeline Rojas Castañeda är medlem av OFP:s styrelse.

OFP har nyligen tilldelats årets Per Anger-pris och Yolanda tar emot priset den 20 november kl. 13 på MR-dagarna i Stockholm. Yolanda är en känd representant för MR-rörelsen i Barrancabermeja och har skyddsåtgärder från den interamerikanska MR-kommissionen, CIDH. Hoten är inga isolerade händelser utan inträffar i en situation med omfattande angrepp mot MR-rörelsen. Säkerheten för MR-försvarare bör vara ett prioriterat område eftersom deras arbete är en förutsättning för att bevara och utveckla rättsstaten. Det krävs påtryckningar mot den colombianska regeringen så att den uppfyller CIDH:s krav på skyddsåtgärder.

Min fråga till utrikesministern är:

Hur avser utrikesministern att agera för att få stopp på hoten och trakasserierna mot Organización Feminina Popular, OFP, och dess medlemmar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-16 Anmäld: 2007-11-20 Besvarad: 2007-11-28 Svar anmält: 2007-11-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-28)