hotell och kursgårdars tv-utbud

Skriftlig fråga 2002/03:430 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 23 januari

Fråga 2002/03:430

av Carina Hägg (s) till vice statsminister Margareta Winberg om hotells och kursgårdars TV-utbud

Det är angeläget att man vid resor som riksdagsledamot eller regeringsföreträdare kan välja ett hotell där det inte finns pornografi i TV-utbudet. Porrindustrin är en miljardindustri som tjänar pengar på andras utsatthet och detta måste vi aktivt bekämpa.

Som politiker är det viktigt att både kunna välja bort pornografin och att vara ett föredöme. För att det ska fungera när det gäller bokning av hotell och kursgårdar måste det finnas möjligheter att bo på hotell som valt bort pornografi i sitt TV-utbud. Om riksdag och regering i sina regler skriver in i upphandlingsreglerna att man ska välja ett sådant hotell eller kursgård så sänder det signaler till myndigheter och organisationer i hela landet.

Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga i ärendet och fått ett positivt svar.

Jag vill fråga jämställdhetsminister Margareta Winberg om hon avser att verka för att, i de interna upphandlingsreglerna, införa regler om att använda hotell och kursgårdar som inte har pornografi i sitt TV-utbud.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-01-23 Anmäld: 2003-01-23 Svar anmält: 2003-01-29 Besvarad: 2003-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-01-29)