Hot, våld och kränkande ord mot lärare

Skriftlig fråga 2017/18:1151 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Hot, våld och kränkande ord mot lärare är långt ifrån undantag på Helsingborgs skolor. Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som lärare och andra som jobbar i skolan. När klassrummet präglas av studiero kan lärarna fokusera på elevernas lärande och kunskapsutveckling. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut i många skolor.

Flera rapporter visar att våldet och kränkande ord mot lärare ökar i hela landet. I Helsingborg kunde vi läsa om hur pass mycket grövre övergreppen är numera, vilket är en oroande utveckling.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att komma till rätta med ökningen av hot, våld och kränkande ord mot lärare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-05 Överlämnad: 2018-04-05 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-18 Sista svarsdatum: 2018-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga