Hot och våld mot sjukvårdspersonal

Skriftlig fråga 2019/20:478 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

En enkät presenterad av Sveriges läkarförbund visar att en av tre läkare har utsatts för hot eller våld inom ramen för sitt tjänsteutövande. Hälften av de svarande i undersökningen uppgav att de saknade information om rutiner kring hur hot och våldsamma incidenter ska hanteras.

Sjukvårdspersonals arbetsplatser måste bli säkrare. Sjukhus ska vara en fredad plats där det givetvis ska råda nolltolerans mot alla former av hot och våld. Att var tredje läkare utsatts för hot och våld drabbar också patienterna.

Att en av tre läkare upplevt hot och våld i sitt yrkesutövande är mycket oroväckande och kan riskera att färre söker sig till läkaryrket och att färre stannar i läkaryrket.

Med anledning av detta önskar jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att förbättra säkerheten för patienter och sjukvårdspersonal på svenska sjukhus och vårdcentraler?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-22 Överlämnad: 2019-11-25 Anmäld: 2019-11-26 Sista svarsdatum: 2019-12-04 Svarsdatum: 2020-01-10
Svar på skriftlig fråga