Hot och våld mot anställda inom vården

Skriftlig fråga 2017/18:1226 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I en enkät från Läkarförbundet förra året framkom att var fjärde läkare hotats under det senaste året. Hoten sker inom akutvården, psykiatrin, primärvården och barnsjukvården.

Även lärare utsätts för hot och våld. Antalet anmälningar om grovt våld och hot i skolvärlden har nästan fördubblats under de senaste fem åren.

I en lägesrapport från Kommunal från förra året uppger var femte person som arbetar i en storstadsregion att de blivit utsatta för våld. En sjättedel av räddningspersonalen anger att de någon gång under de senaste tolv månaderna blivit hotade i sin yrkesutövning.

Inom polisen är problemen välkända sedan tidigare. Sju av tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat de senaste två åren, och fyra av tio har under det senaste året blivit utsatta hot, våld och trakasserier.

En utredning om hårdare straff för så kallade blåljusbrott lämnades över till regeringen i början av året. Flera straffskärpningar föreslås för angrepp mot ambulanspersonal, räddningstjänst och polis.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser regeringen och statsrådet att vidta för att anställda inom vården ska jämställas med blåljuspersonal när det gäller hot och våld.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-04-25 Överlämnad: 2018-04-25 Anmäld: 2018-04-26 Sista svarsdatum: 2018-05-02 Svarsdatum: 2018-05-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga