Hot och trakasserier mot förtroendevalda politiker och ämbetsutövare

Skriftlig fråga 2012/13:473 av Engelhardt, Christer (S)

Engelhardt, Christer (S)

den 26 april

Fråga

2012/13:473 Hot och trakasserier mot förtroendevalda politiker och ämbetsutövare

av Christer Engelhardt (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Hot och trakasserier mot förtroendevalda politiker och ämbetsutövare är inte bara ett hot mot demokratin, utan är också en djupt kränkande handling mot den individ och dess familj som utsätts för detta. I gotländsk lokalmedia har vi fått ta del av att lokalpolitiker och ämbetsutövare som landshövdingen med flera har råkat ut för allvarliga hot och trakasserier. Det förefaller även vara särskilt kvinnliga företrädare som i särklass drabbas av detta.

Hoten kan vara av varierande grad, såväl direkta allvarliga dödshot som att någon vill markera en närvaro i närheten av den utsattes bostad och till och med så påtagligt som att man markerar hotet genom att flytta på planterade växter i en blomlåda. Oavsett vad, är detta en företeelse som vi inte kan acceptera i ett demokratiskt och öppet samhälle. Det finns även en tydlig könsaspekt i detta, där särskilt kvinnliga makthavare utsätts för dessa typer av hot och trakasserier.

Det demokratiska samhället blir enormt haltande om det är på väg åt ett håll där exempelvis kvinnor väljer att avstå från engagemang på grund av att dessa i så fall skulle vara särskilt hotade och utsatta. Alla människor ska kunna verka såväl politiskt som ämbetsmässigt på lika villkor. Vi har självklart alla på olika nivåer, såväl lokalt som regionalt och på nationell nivå, ett ansvar för att detta inte får äga rum.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieministern vad hon och regeringen tänker vidta för åtgärder för att hot och trakasserier mot förtroendevalda och ämbetsutövare inte ska få fäste i ett öppet och demokratiskt land som Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-04-26 Anmäld: 2013-04-29 Besvarad: 2013-05-02 Svar anmält: 2013-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-02)