Hot mot skolan

Skriftlig fråga 2015/16:1089 av Ida Drougge (M)

Ida Drougge (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Händelserna i november i Trollhättan och skolhoten i Borås tyder på att det finns en ny sorts kriminalitet i Sverige. Elever och personal utsätts tyvärr i större utsträckning än tidigare för allvarliga hot och brott. Vi måste se till att människor kan vistas i skolan och på arbetet utan att behöva vara rädda. Moderaterna vill därför bland annat öka antalet poliser.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin hur han och regeringen arbetar för att säkerställa att all personal och alla elever känner sig trygga när de vistas i skolan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-11 Överlämnad: 2016-04-12 Anmäld: 2016-04-13 Svarsdatum: 2016-04-20 Sista svarsdatum: 2016-04-20
Svar på skriftlig fråga