Hot mot närbutiker och servicehandeln

Skriftlig fråga 2014/15:74 av Krister Örnfjäder (S)

Krister Örnfjäder (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Rapporter från Brottsförebyggande rådet och polisen i Skåne visar enligt uppgift att handeln med illegal tobak är vanligt förekommande i små servicebutiker i flera av landets städer. Handeln med smuggelcigaretter har också i allt högre grad blivit ett arbetsmiljöproblem för enskilda småföretagare som inte sällan under hot påtvingas erbjudanden om att köpa den illegala tobaken. Bakom står då kriminella nätverk.

Ökade tillsynskontroller på lokal nivå är väsentligt inte bara för att det kan försvåra för den illegala handeln, utan även för att det stärker de seriösa handlarnas möjligheter att överleva ekonomiskt. Men det behövs fler insatser och framför allt ett större perspektiv på vad den illegala handeln gör mot de seriösa småbutikernas förutsättningar att verka och överleva.

Vad avser justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att göra för att komma till rätta med detta problem som riktas mot servicehandeln?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-11-13 Överlämnad: 2014-11-14 Anmäld: 2014-11-18 Svarsdatum: 2014-11-26 Sista svarsdatum: 2014-11-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga