Hot mot mångmiljoninvesteringar i vindkraft i Västsverige

Skriftlig fråga 2009/10:952 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 30 juni

Fråga

2009/10:952 Hot mot mångmiljoninvesteringar i vindkraft i Västsverige

av Monica Green (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Vindkraft är en förnybar energikälla och i Västsverige har det lagts ned mycket tid och engagemang i vindkraftsprojekt. Vindkraften är en miljövänlig elproducent med enorm tillväxt i hela världen, och är även ett riksintresse i Sverige. Utöver den rena elen är vindkraft en bra ekonomisk tillgång för villaägare, företagare, föreningar och markägare, Vindkraften är också en ekonomisk tillgång på landsbygden.

Nu vill Försvarsmakten plötsligt försämra villkoren för vindkraften då man fattat beslut om att förbjuda vindkraftverk inom en fyramilsradie omkring militära flygfält i Sverige. Tio militära flygfält berörs, däribland dem i Såtenäs och Karlsborg i Västra Götaland. Det innebär att alla vindkraftverk som planeras, har fått tillstånd eller redan är byggda stoppas.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att säkra en fortsatt utbyggnad av vindkraften och säkra de satsningar som redan gjorts.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-06-30 Besvarad: 2010-07-06 Anmäld: 2010-07-23 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-07-06)