hot mot liv och hälsa vid utvisning

Skriftlig fråga 2002/03:948 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 15 maj

Fråga 2002/03:948

av Tasso Stafilidis (v) till justitieminister Thomas Bodström om hot mot liv och hälsa vid utvisning

I svaret på min fråga 2002/03:795 skriver justitieministern att enligt praxis beviljas uppehållstillstånd endast undantagsvis för utländska medborgare som är sjuka eller hivsmittade. Min fråga handlade nu inte om vilka regler som gäller för att bevilja uppehållstillstånd utan om vilka åtgärder justitieministern tänkte vidta för att förhindra att sjuka och hivsmittade personers liv och hälsa hotas vid utvisning efter avtjänat fängelsestraff. I dessa fall kan det röra sig om människor som redan har beviljats uppehållstillstånd. Möjligen kan justitieministerns svar tolkas som att samma regler gäller vid verkställande av utvisning som vid beviljande av uppehållstillstånd. Om så är fallet ska således en utvisning inte verkställas "om den utländske medborgaren lider av en livshotande sjukdom för vilken vård inte kan beredas i hemlandet eller om han eller hon har ett handikapp av synnerligen allvarligt slag", som justitieministern skriver i svaret.

För att ingen tvekan ska råda om vilka regler som gäller upprepar jag emellertid min tidigare fråga till justitieministern Thomas Bodström:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att förhindra att sjuka och hivsmittade personers @ som redan har uppehållstillstånd @ liv och hälsa inte riskeras vid utvisning efter avtjänat straff?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-15 Anmäld: 2003-05-15 Svar anmält: 2003-05-21 Besvarad: 2003-05-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-21)