Hot mot EU:s utsläppshandel

Skriftlig fråga 2009/10:154 av Hagberg, Christin (s)

Hagberg, Christin (s)

den 5 november

Fråga

2009/10:154 Hot mot EU:s utsläppshandel

av Christin Hagberg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

För perioden 2008–2012 har EU-kommissionen satt ett tak för hur stora koldioxidutsläppen i medlemsländerna får vara inom ramen för handeln med utsläppsrätter. Varje land får en tilldelning som sedan fördelas nationellt till de företag inom industri och energisektor som ingår i handelssystemet. När EU-kommissionen summerade de nationella fördelningsplanerna för 2008–2012 skulle det ha inneburit 10 procents högre utsläpp när målet var en motsvarande minskning. Därför sänktes alla länders fördelningsplaner och de största minskningarna gjordes för de nya medlemsländerna.

Dessa beslut har åtta länder – Polen, Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien, Tjeckien och Ungern – överklagat. I slutet av september kom EG-domstolen med en dom som innebär att man gav Polen och Estland rätt i sin överklagan mot att EU-kommissionen sänkt deras ansökan om tilldelning av koldioxidutsläpp med 27 respektive 48 procent. De övriga sex östereuropeiska länderna väntar på liknande besked från EG-domstolen.

EG-domstolens domar hotar att rasera grunden för EU:s utsläppshandel. Därför överväger EU-kommissionen att överklaga EG-domstolens dom.

Min fråga till miljöministern är därför:

Vilket initiativ är miljöministern och regeringen beredda att ta under det svenska EU-ordförandeskapet i syfte att rädda ett utsläppshandelssystem inom EU som bidrar till tydligt minskade koldioxidutsläpp?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-11-05 Anmäld: 2009-11-05 Besvarad: 2009-11-11 Svar anmält: 2009-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-11)