Hot mot den svenska mötes- och yttrandefriheten

Skriftlig fråga 2019/20:150 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Det förekommer medieuppgifter om att Kinas ambassad i Stockholm har förmått Sheraton att inte arrangera en större sammankomst för Taiwan i samband med firandet den 10 oktober 2019. Under många år har detta arrangemang genomförts just där. Det hela flyttades till Historiska museet, och uppgifter gör gällande att man har försökt genomföra påtryckningar även mot denna institution för att stoppa bokningen. Tidigare avstod UNDP från att i Sverige genomföra ett firande av de mänskliga rättigheterna på Fotografiska. I medier har det framkommit att Kina har vänt sig mot vad som uppfattades som en misshaglig utställning med bland annat porträttbilder av den religiöse ledaren Dalai Lama och den regimkritiske kinesiske konstnären Ai Weiwei.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till utrikesminister Ann Linde:

 

Hur avser utrikesministern och regeringen att säkerställa att Kinas ambassad är införstådd med och respekterar det öppna svenska samhällets villkor, inbegripande sådant basalt som mötes- och yttrandefrihet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-10 Överlämnad: 2019-10-11 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga