Horsstensleden

Skriftlig fråga 2017/18:948 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 bereds just nu av regeringen, och den berör även sjöfartens infrastruktur. Inom Stockholms sjötrafikområde finns tre större farleder: Sandhamnsleden, Landsortsleden och Söderarms-/Furusundsleden. Sandhamnsleden består i dag av några trånga passager och en kraftig krök vilket föranlett ett arbete för muddring för att förkorta anlöp för stora kryssningsfartyg till Stockholm. Fartyg längre än 245 meter kan inte passera farleden utan måste i stället ta en omväg. Antalet stora kryssningsfartyg har under senare år ökat.

Mot nyttan av att muddra farleden står miljöintressen. En stor andel av muddringsmassorna består av berg som måste sprängas. Projektet innebär stora ingrepp i skärgården och riskerar att påverka skärgårdsmiljön negativt. Det krävs beslut av regeringen om bland annat finansiering innan åtgärder såsom muddring och sprängning kan påbörjas.

Därför vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att den känsliga skärgården kring Horsstensleden, och skärgårdens miljövärden, ska skyddas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Svarsdatum: 2018-03-14 Sista svarsdatum: 2018-03-14
Svar på skriftlig fråga