hörselskadades situation

Skriftlig fråga 2001/02:98 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 23 oktober

Fråga 2001/02:98

av Anita Sidén (m) till socialminister Lars Engqvist om hörselskadades situation

Det kan ta tre år att få en hörapparat för den som bor på fel ort. Detta visar en kartläggning, som Hörselskadades riksförbund, HRF, gjort.

De längsta köerna finns uppe i Gällivare/Kiruna med 36 månader och i Östersund med 32 månader.

Endast Västervik, Lindesberg, Karlskoga och fyra sjukhus i Stockholm klarar besöksgarantin, dvs. hörselvård inom ett kvartal. Det är dessutom stora skillnader i väntetid mellan olika landsting. Av HRF:s undersökning framgår även att avgifterna varierar. På vissa orter kan det kosta tusentals kronor att få hjälp, medan det på andra orter är gratis.

Landstingen är skyldiga, enligt lag, att tillhandahålla hjälpmedel, oavsett i vilket landsting patienterna bor.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att hörselskadade ska få de hjälpmedel som de har rätt till, oavsett bostadsort?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-10-23 Anmäld: 2001-10-30 Besvarad: 2001-10-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-10-31)